E-A-T

E-A-T בגוגל מייצג את המונחים Expertise (מומחיות), Authoritativeness (אמינות), ו-Trustworthiness (אמינות). הוא מתייחס לאיכות התוכן באתרים אינטרנטיים ולתפקידם בדירוג תוצאות החיפוש בגוגל. גוגל משתמשת ב-E-A-T כחלק מהמדריכים לבודקי איכות החיפוש שלה, שנועדו לזהות דפים עם תוכן מעולה שיכול להיות מועיל למשתמשים. למרות ש-E-A-T אינו גורם דירוג טכני, הוא משפיע על האופן שבו גוגל מעריכה ומדרגת תוכן, ולכן יש לו השפעה עקיפה על SEO.

מומחיות מתייחסת לידע ולניסיון של יוצר התוכן בנושא הרלוונטי. אמינות משקפת את היכולת של התוכן והאתר לשמש מקור מוסמך ומהימן בעיני המשתמשים ובעיני גוגל. אמינות מתייחסת לאמינות האינפורמציה המוצגת ולשקיפות ואינטגריטי של האתר.

איך משפרים מדדי EAT

לשיפור מדדי E-A-T (מומחיות, אמינות ואמון) באתר, יש לבצע מספר צעדים משמעותיים:

 1. מומחיות:

  • יש להדגיש את הכשירות והניסיון של יוצרי התוכן בתחום הרלוונטי.
  • להציג תוכן שנוצר על ידי מומחים ולפרט את הסמכאות שלהם.
  • לספק ביוגרפיה מפורטת לכל מחבר, עם קישורים להשגים מקצועיים.
 2. אמינות:

  • לרכוש הכרה מעמיתים ותקשורת בתחום.
  • לאסוף ולהציג המלצות וביקורות חיוביות.
  • להיות פעיל בקהילות מקצועיות, פורומים ואירועים.
 3. מהימנות:

  • לאבטח את האתר עם פרוטוקול HTTPS.
  • לכלול פרטי קשר ברורים ותמיכה בלקוחות.
  • לפרסם מדיניות פרטיות ותנאי שירות ברורים.
 4. איכות התוכן:

  • ליצור תוכן מחקרי שעבר בדיקת עובדות.
  • לעדכן תכנים באופן קבוע כדי לשמור עליהם רלוונטיים.
  • לצטט מקורות אוטוריטטיביים כדי לחזק טענות.
 5. חוויית משתמש:

  • לבנות מבנה אתר ברור, נגיש וקל לניווט.
  • להבטיח עיצוב מקצועי וניידות.
  • להפחית או להסיר פרסומות פולשניות שיכולות לפגוע באמון.
 6. ניהול מוניטין:

  • לנטר את המותג ולהגיב במהירות למשוב שלילי.
  • לעודד ביקורות חיוביות ממשתמשים.
  • להשתתף באירועי קהילה ונדיבות כדי לבנות תדמית חיובית.

מונחים נוספים שיעניינו אתכם: